Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 xã Gia Phú

Bến Phà - Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai
1632802036
lci-baothang-thso2xagiaphu@edu.viettel.vn